OTK etap szkolny – wytyczne dla katechetów

  1. Link należy przekazać uczniom (za pośrednictwem dotychczas wykorzystywanych narzędzi – poczta email, dziennik elektroniczny itp., można także zamieścić na stronie szkoły). Wcześniejsze posiadanie linku nie narusza bezpieczeństwa testu – możliwość otworzenia i wypełnienia testu będzie dopiero w dniu zawodów o ustalonej porze.
  2. Po wcześniejszym wejściu na stronę, uczestnicy zobaczą komunikat: „Test oczekuje na rozpoczęcie. Będzie on możliwy do rozwiązania od 2020-12-02 11:00 CET do 2020-12-02 12:00 CET. Odśwież stronę o podanej porze”. Otwarcie testu między godz. 11.00 a 12.00 nie zmienia faktu, iż uczestnicy na jego wypełnienie będą mieli 30 minut (zgodnie z treścią zał. 2 do Regulaminu – § 1 ust. 4). Wydłużenie aktywności linku uwzględnia ewentualne trudności uczestników ze sprzętem lub połączeniem internetowym.
  3. Katecheci wysyłając uczniom link, podają im także adresy mailowe, na które dotrą certyfikaty (najlepiej podać adres mailowy nauczyciela, który przygotował ucznia). Certyfikat z wypełnionego testu będzie potwierdzeniem udziału ucznia w I Etapie OTK 2021 i liczby zdobytych przez niego punktów. Certyfikaty zostaną rozesłane do końca dnia zawodów na adres mailowy katechety.
  4. Po zakończeniu testu uczniowie otrzymają link do jego wyników – w instrukcji podano, iż link ten należy skopiować i zapisać, jak również wysłać do katechety (dzięki temu katecheta również będzie miał możliwość wglądu do odpowiedzi ucznia i punktacji za poszczególne pytania).
  5. Warto uwrażliwić uczniów na uważne wpisywanie danych, czytanie instrukcji w teście oraz informacji, jak postąpić po jego zakończeniu. Uczestnik podczas wypełniania testu nie ma obowiązku posiadania włączonej kamery ani mikrofonu. Nie zaszkodzi jednak przypomnieć, że test ma być rozwiązany samodzielnie, a ewentualne próby skorzystania z innej karty podczas wypełniania skutkują natychmiastowym zakończeniem testu i wysłaniem dotychczas udzielonych odpowiedzi.
  6. Po zakończonych zawodach katecheci sporządzają protokoły wg przekazanego wzoru i odsyłają je do Komitetów Diecezjalnych.
  7. Link do udostępnienia https://olimpiada.testportal.pl/test.html?t=gCBf6VJH2dxY