Komitet główny

Przewodniczący

ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik

Sekretarz

dr Aneta Rayzacher-Majewska

Członkowie

 ks. mgr lic. Jarosław Gawroński

ks. dr Radosław Mazur

 ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś

ks. mgr lic. Piotr Pierzchała

 ks. mgr lic. Dariusz Rosłon

ks. prof. KUL dr hab. Marian Zając