Literatura

OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ – Pelplin 2023

Temat: Bóg jest Miłością objawioną w Słowie

Na tej stronie znajdziecie Państwo informacje dotyczące bibliografii oraz odnośniki do poszczególnych pozycji


Etap szkolny – 17 listopada 2022 roku

 1. Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 2002. Wybrane numery: KKK 214-221, KKK 456-463.
  > POBIERZ <
 2. J 1,1-18 – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2009. Wskazany fragment wraz z komentarzem i marginaliami.
  > POBIERZ <
 3. Bartnik Cz., Chrystologia świata w Prologu Ewangelii według św. Jana, „Teologia w Polsce” t. 4, nr 2 (2010), s. 189-195.
  > POBIERZ <
 4. Liedtke A., Saga pelplińskiej Biblii Gutenberga. Wojenne losy biskupa chełmińskiego Stanisława W. Okoniewskiego, Pelplin-Włocławek 2018, s. 15-86.
  > POBIERZ <
 5. Wyszyński S., Jesteśmy z miłości i dla miłości, w: Miłość na co dzień. Rozważania, Poznań 1980,  s. 8-15.
  > POBIERZ <

Etap diecezjalny – 12 stycznia 2023 roku

Obowiązuje literatura z etapu szkolnego oraz:

 1. Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 2002. Wybrane numery: KKK 51-53, KKK 65-79, KKK 101-104.
  > POBIERZ <
 2. J 3,1-21 – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2009. Wskazany fragment wraz z komentarzem i marginaliami.
  > POBIERZ <
 3. Kubiś A., Uniwersalny wymiar miłości Boga według J 3,16, „Verbum Vitae”, 23(2013), s. 127-160.
  > POBIERZ <
 4. Benedykt XVI, Encyklika „Deus caritas est” o miłości chrześcijańskiej (25 grudnia 2005).
  > POBIERZ <
 5. Benedykt XVI, Posynodalna Adhortacja Apostolska „Verbum Domini” o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła (30 września 2010).  
  > POBIERZ <

Etap ogólnopolski – 13-15 kwietnia 2023 roku

Obowiązuje literatura z etapu szkolnego i diecezjalnego oraz:

 1. Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 2002. Wybrane numery: KKK 1701-1702, KKK 2083-2094.
  > POBIERZ <
 2. 1J 4,7-21 – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2009. Wskazany fragment wraz z komentarzem i marginaliami.
  > POBIERZ <
 3. Benedykt XVI, Orędzie na Wielki Post 2013 r., Wiara w miłość pobudza do miłości „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam” (1 J 4, 16).
  > POBIERZ <
 4. Sawicki F., Bóg jest miłością, Pelplin 2002.
  > POBIERZ <
 5. Mróz M., Tajemnica miłości Bożej w myśli Franciszka Sawickiego, „Verbum Vitae”, 23(2013), s. 197-223.
  > POBIERZ <