Kontakt

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej

adres:

ul. Tumska 3
09-402 Płock
telefon:
(024) 262-68-45 – sekretariat

adres e-mailowy: katecheza@plock.opoka.org.pl