Instrukcja dotycząca etapu diecezjalnego OTK 2021

  1. Rozwiązywanie testu rozpocznie się we wtorek 2 marca o godz. 11:00 i będzie trwało 45 minut.
  2. Dane potrzebne do wprowadzenia na początku testu: imię, nazwisko, data urodzenia nazwa szkoły, diecezja (na której terenie znajduje się szkoła).
  3. Czas pozostały do zakończenia testu widoczny jest w prawym górnym rogu testu.
  4. Uczestnik powinien mieć zapewniony dostęp do komputera stacjonarnego lub laptopa. Zabezpieczenia użyte w teście nie zawsze zachowują się stabilnie na urządzeniach mobilnych. Nie gwarantujemy stabilności testu na urządzeniu mobilnym.
  5. Uczestnik podczas zdawania testu nie może zamykać okna przeglądarki, przełączać okna przeglądarki oraz uruchamiać programów w tle. Zalecamy wyłączyć wszystkie programy działające w tle i skupić się wyłącznie na teście. Zabezpieczenia umieszczone w teście niekiedy reagują na uruchamianie przycisków funkcyjnych, np. do regulacji głośności. Dlatego podczas testu należy skupić się wyłącznie na odpowiedzi na pytania.
  6. Pytania pojawiają się na ekranie pojedynczo. Jeśli potwierdzimy odpowiedź na dane pytanie, nie będziemy mogli już do tego pytania wrócić. Prosimy o uważne rozwiązywanie testu, ponieważ nie ma żadnej możliwości powrotu do raz wyświetlonych pytań.
  7. Po zakończeniu pracy, zostanie ona zapisana na serwerze i przesłana do komitetu diecezjalnego w celu sprawdzenia. O wynikach poinformuje komitet diecezjalny.