Zapowiedź finału XXXIII OTK Pelplin 2023

Już od ponad trzydziestu lat organizowana jest ogólnopolska Olimpiada Teologii Katolickiej. XXXIII edycja konkursu przygotowana jest przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Diecezję Peplińską. Tegoroczna Olimpiada przebiega pod hasłem Bóg jest Miłością objawioną w Słowie, a jej adresatami są uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych.

Celem Olimpiady jest przede wszystkim zapoznanie uczestników z tekstami biblijnymi mówiącymi o Bożej miłości, kluczowymi wypowiedziami Magisterium Kościoła związanymi z teologią prawdy o Bożej miłości objawionej w Piśmie Świętym i w Jezusie Chrystusie, a także z pelplińskim egzemplarzem Biblii Gutenberga.

Olimpiada rozpoczęła się na szczeblu szkolnym, a następnie odbyły się eliminacje diecezjalne. Etap Ogólnopolski odbędzie się w dniach 13-15 kwietnia 2023 roku w Pelplinie. Uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować swoją wiedzę i umiejętności w trakcie egzaminów pisemnych i ustnych, a także poznać niesamowite bogactwo dziedzictwa kulturowego pocysterskiego zespołu klasztornego w Pelplinie.

Olimpiada Teologii Katolickiej to wyjątkowe wydarzenie, które pozwala na pogłębienie swojej wiedzy na temat wiary i Kościoła, a także na nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni. To również szansa dla młodych ludzi na kształtowanie swoich wartości w duchu miłości, szacunku i tolerancji. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdują się na stronie www.otk.pl oraz w mediach społecznościowych.