W Pelplinie rozpoczęła się XXXIII ogólnopolska Olimpiada Teologii Katolickiej

13 kwietnia w Bibliotece Diecezjalnej w Pelplinie rozpoczęła się XXXIII ogólnopolska Olimpiada Teologii Katolickiej, w której bierze udział 200 uczestników i opiekunów z całej Polski.

W ramach inauguracji olimpiady, w której bierze udział dwustu uczniów szkół ponadpodstawowych przemawiali między innymi biskup pelpliński Ryszard Kasyna,

Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej ks. kanonik dr Jan Doppke oraz reprezentująca Pomorskiego Kuratora Oświaty Bożena Dajnowska.

Biskup Kasyna zachęcał młodych uczestników, aby olimpiada pomogła im stworzyć „projekt na swoje życie przez odkrycie swojego powołania”. Hierarcha nakreślił historię diecezji, ukazał najważniejsze zabytki Pelplina, z których na czoło wysuwa się jedyny w Polsce egzemplarz Biblii Gutenberga. Duchowny życzył, aby finał olimpiady stał się okazją do „stworzenia dobrych relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem”.

Bożena Dajnowska, która reprezentowała Pomorskiego Kuratora Oświaty odczytała specjalny list, w którym Małgorzata Bielang wyraziła radość, że w finale olimpiady „uczestnikom zaproponowano również literaturę związaną z historią Pomorza traktującą o wojennych losach biskupa chełmińskiego Stanisława Wojciecha Okoniewskiego a także o przechowywanej w Muzeum Diecezjalnym Biblii Gutenberga”. Kurator życzyła, aby „poznane biblijne wzorce osobowe stały się inspiracją dla własnych zachowań”.

Ks. prof. Piotr Tomasik przypomniał, że olimpiada Teologii Katolickiej zrodziła się w okolicach Tarnowa i Suwałk w 1991 roku, gdy katecheza powróciła do szkół. Naukowiec przypomniał, że każdego roku finał odbywa się w innej diecezji, aby „uczestnicy poznali specyfikę Kościoła partykularnego”.

Ogólnopolska Olimpiada Teologii Katolickiej jest organizowana od ponad trzydziestu lat. XXXIII edycja konkursu przygotowana jest przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz diecezję pelplińską. Tegoroczna olimpiada przebiega pod hasłem „Bóg jest Miłością objawioną w Słowie”, a jej adresatami są uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych.

„Celem Olimpiady jest przede wszystkim zapoznanie uczestników z tekstami biblijnymi mówiącymi o Bożej miłości, kluczowymi wypowiedziami Magisterium Kościoła związanymi z teologią prawdy o Bożej miłości objawionej w Piśmie Świętym i w Jezusie Chrystusie, a także z pelplińskim egzemplarzem Biblii Gutenberga”, mówi przedstawiciel organizatorów ks. dr Łukasz Simiński z Pelplina.

Olimpiada rozpoczęła się na szczeblu szkolnym, a następnie odbyły się eliminacje diecezjalne. Uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować swoją wiedzę i umiejętności w trakcie egzaminów pisemnych i ustnych, a także poznać niesamowite bogactwo dziedzictwa kulturowego pocysterskiego zespołu klasztornego w Pelplinie.

Za: https://www.radioglos.pl/wiadomosci/z-zycia-kosciola/10644-w-pelplinie-rozpoczela-sie-xxxiii-ogolnopolska-olimpiada-teologii-katolickiej