21. Franciszek, Dobra woń Chrystusa i światło Jego Miłosierdzia. Nauka rekolekcyjna w bazylice św. Pawła za Murami